Prof. dr hab. Jacek Woźny

Co zrobiłem dla Uniwersytetu

Głównym moim zadaniem było utrzymanie pozytywnego wizerunku Uniwersytetu, przyjaznego i stwarzającego szanse rozwoju wszystkim pracownikom i studentom, przodującego w dziedzinie nauki jak również respektującego współpracę z otoczeniem naukowym i gospodarczym dla dobra Bydgoszczy i regionu.

Prof. dr hab. Jacek Woźny

Co zrobię dla Uniwersytetu w latach 2020-2024

Uniwersytet rozwinie się w kierunku prężnego ośrodka naukowego o poszerzonej ofercie dydaktycznej, obejmującej oczekiwane przez region praktyczne kierunki studiów. Dzięki temu staniemy się kreatorami wzorców, postaw i wartości dla bliskiego i dalekiego otoczenia. Uczelnię jeszcze lepiej dostosujemy do potrzeb studentów, również osób z niepełnosprawnościami.

Wybory

Uważam, że misją naszej Uczelni jest podejmowanie działań na rzecz nauki i edukacji zgodnie z potrzebami i aspiracjami obywateli oraz celami państwa, jak również uczestniczenie w rozwoju miasta Bydgoszczy i regionu kujawsko- pomorskiego, służenie wiedzą o faktach, wartościach i sposobach działania w rozwiązywaniu najważniejszych problemów życia społecznego i gospodarczego oraz w działalności dla poprawy jakości życia mieszkańców.

Chcę, aby rozpoczęte działania inwestycyjne wzmocniły nasze zasoby, a dobrze zmotywowana kadra i mądrzy studenci w pełni je wykorzystali.

Przyszłość naszego Uniwersytetu opieram na utrzymaniu pozycji głównej szerokoprofilowej bydgoskiej Uczelni, która ma się stale rozwijać, być rozpoznawalną dzięki badaniom naukowym o międzynarodowym znaczeniu a także spełniać oczekiwania studentów dzięki wysokiemu poziomowi kształcenia na atrakcyjnych kierunkach i specjalnościach studiów.

Kandyduję, bowiem pragnę kontynuować projakościowe zmiany które zapoczątkowaliśmy w 2016 roku. Chcę, aby rozpoczęte działania inwestycyjne wzmocniły nasze zasoby a dobrze zmotywowana kadra i mądrzy studenci w pełni je wykorzystali.

UKW 2020-2014

Moja wizja strategiczna rozwoju UKW 2020-2024

Strategia rozwoju UKW w latach 2020-2024 uwzględnia kilka czynników: strategię MNiSW wyrażoną w zapisach Ustawy 2.0, strategię rozwoju Bydgoszczy do roku 2030 oraz wizję przyszłości UKW, uwzględniającą potrzeby i oczekiwania kadry, doktorantów i studentów. Stworzenie pełnej, nowej strategii Uczelni będzie priorytetowym zadaniem nowo wybranych władz rektorskich, we współpracy z reprezentantami środowisk pracowniczych i studenckich.