kronika
Porozumienie o współpracy z IPN
06.07.2017

Porozumienie o współpracy z IPN

W czwartek, 6 lipca w siedzibie Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy a Instytutem Pamięci Narodowej - Komisją Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie. Aktu podpisania dokonali Rektor UKW JM prof. dr hab. Jacek Woźny oraz Prezes IPN dr Jarosław Szarek.

39th Mycotoxin Workshop
19.06.2017

39th Mycotoxin Workshop

Rektor UKW prof. Jacek Woźny otworzył 19 czerwca 2017 r. obrady 39th Mycotoxin Workshop w gmachu Opery bydgoskiej. Międzynarodowa konferencja o europejskim zasięgu zorganizowana została przez prof. Jana Grajewskiego i Katedrę Fizjologii i Toksykologii Instytutu Biologii Eksperymentalnej UKW.

Spotkanie z Wicepremierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
12.06.2017

Spotkanie z Wicepremierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rektor UKW prof. Jacek Woźny uczestniczył 12 czerwca w spotkaniu z Wicepremierem Jarosławem Gowinem na UTP w Bydgoszczy. Spotkanie z władzami publicznych uczelni regionu kujawsko-pomorskiego poświęcone było założeniom reformy szkolnictwa wyższego w Polsce na tle sytuacji uczelni wyższych Bydgoszczy, Torunia i Włocławka.

Festiwal Kultury Węgierskiej
09.06.2017

Festiwal Kultury Węgierskiej

9 czerwca 2017 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego gościła JE Ambasador Węgier w Polsce dr Orsolya Zsuzsanna Kovács, powitana przez Rektora w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego. Ambasador Orsolya Zsuzsanna Kovács aktywnie działa na rzecz umacniania współpracy polsko-węgierskiej. Jest pomysłodawczynią staży dla studentów i młodych polskich urzędników w węgierskim Ministerstwie Administracji Publicznej i Sprawiedliwości Węgier.

Tablica pamiątkowa Henryka Drzymalskiego
01.06.2017

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

W dniu 1 czerwca Rektor brał udział na terenie CEKFiS UKW w odsłonięciu tablicy pamiątkowej ku czci Henryka Drzymalskiego, wybitnego bydgoskiego i polskiego tenisisty z lat 70-tych i 80-tych XX wieku.

Współpraca z Bankiem Zachodnim WBK S.A.
30.05.2017

Współpraca z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

30 maja Rektor UKW podpisał nową umowę o współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. w zakresie Santander Universidades, czyli globalnego program grupy Santander skierowanego do najlepszych uczelni. Świat biznesu i szkolnictwa wyższego łączy się tu na poziomie badań naukowych, projektów akademickich, rozwoju technologii oraz wspierania przedsiębiorczości. Rektor UKW, prof. dr hab. Jacek Woźny oraz Prorektor ds. Finansów i Organizacji, dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw. spotkali się z delegacją Banku Zachodniego, na czele z Dyrektorem Departamentu Santander Universidades Tomaszem Mielniczukiem.

Juwenalia UKW 2017
20.05.2017

Juwenalia UKW 2017

Rektor UKW, Prorektor ds. Studenckich i Przewodniczący Samorządu Studenckiego w towarzystwie króla Kazimierza Wielkiego uczestniczyli w otwarciu tegorocznych Juwenaliów na UKW.

Złoty Medal Króla Kazimierza Wielkiego dla UKW
19.04.2017

Złoty Medal Króla Kazimierza Wielkiego dla UKW

Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego Kapituła Odznaczeń przyznała zaszczytny Złoty Medal Króla Kazimierza Wielkiego Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego za szczególne osiągnięcia związane z krzewieniem dorobku tego wielkiego monarchy. Przekazanie medalu odbyło się w trakcie uroczystości wręczenia nagród w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach, która miała miejsce w dniu 19 kwietnia 2017 r. w Sali Koncertowej Copernicanum. Medal wręczyli prezes Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, burmistrz Kowala, Eugeniusz Gołembiewski oraz Lech Łbik, sekretarz Rady Stowarzyszenia.

Konwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
22.03.2017

Konwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

22 marca 2017 r. JM Rektor UKW prof. Jacek Woźny zwołał pierwszy w kadencji nowych władz rektorskich Konwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Konwent składający się głównie z przedstawicieli największych i najważniejszych instytucji samorządowych, publicznych, biznesowych i sektora finansowego Bydgoszczy oraz województwa kujawsko-pomorskiego stanowi istotny organ doradczy i wspierający władze uczelni. Konwent ma również uprawnienia do inicjowania uchwał procedowanych przez uczelniany Senat.

Welconomy Forum w Toruniu
14.03.2017

Welconomy Forum w Toruniu

Rektor UKW prof. dr hab. Jacek Woźny uczestniczył 14 marca 2017 r. w dyskusji panelowej poświęconej przyszłości nauki polskiej podczas Welconomy Forum w Toruniu. W trakcie XXIV edycji Welconomy Forum przedstawiciele gospodarki, życia społecznego i nauki dyskutowali na temat najważniejszych problemów współczesności. W tym roku głównym tematem były zmiany zachodzące w Unii Europejskiej. W trakcie pierwszego dnia toruńskiego forum wystąpili m.in. Jerzy Buzek oraz wicepremier Jarosław Gowin.

List intencyjny w sprawie współpracy uczelni województwa
16.12.2016

List intencyjny w sprawie współpracy uczelni województwa

16 grudnia 2016 roku w Auli Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy uczelni publicznych województwa kujawsko-pomorskiego. List intencyjny parafowali rektorzy pięciu najważniejszych publicznych uczelni województwa kujawsko-pomorskiego: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

fot. A. Obiała
Szlachetna Paczka
11.12.2016

Szlachetna Paczka

Udział UKW po raz pierwszy w finale Szlachetnej Paczki i obdarowanie zebranymi prezentami sześcioosobową rodzinę państwa Barbary i Józefa z Bydgoszczy w dniu 10 grudnia 2016 r.

fot. A. Obiała
Doctor honoris causa
28.10.2016

Doctor honoris causa

Nadanie tytułu Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wybitnemu pedagogowi prof. zw. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu z Uniwersytetu Łódzkiego.

fot. A. Obiała
UKW i UTP tworzą konsorcjum
19.10.2016

UKW i UTP tworzą konsorcjum

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy tworzą konsorcjum na potrzeby realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności+”. Prof. Jacek Woźny oraz prof. Tomasz Topoliński podpisali umowę, dzięki której wspólnie będą się starać o granty z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji.

fot. A. Kreńska
Uczelnie z regionu zacieśniają współpracę
5.10.2016

Uczelnie z regionu zacieśniają współpracę

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podpisany został list intencyjny o współpracy uczelni województwa kujawsko-pomorskiego. Tym samym UKW, UTP i UMK zacieśniają współpracę na rzecz rozwoju potencjału naukowego. JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. Jacek Woźny, JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, prof. Tomasz Topoliński oraz JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, prof. Andrzej Tretyn podpisali list w obecności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wicepremiera Jarosława Gowina.

fot. A. Romański
Akademickie Mistrzostwa Świata w Strzelectwie Sportowym
13.06.2016

6. Akademickie Mistrzostwa Świata w Strzelectwie Sportowym

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, AZS UKW oraz CWZS Zawisza Bydgoszcz Klub Strzelecki byli gospodarzami 6. Akademickich Mistrzostw Świata w Strzelectwie Sportowym. Nasza reprezentacja zdobyła 15. medali i zajęła drugie miejsce w klasyfikacji medalowej. Student UKW Bartosz Jasiecki zdobył złoty medal w klasyfikacji drużynowej w karabinie dowolnym. Z okazji mistrzostw, JM Rektor prof. dr hab. Jacek Woźny wydał uroczyste przyjęcie, w którym uczestniczyli przedstawiciele FISU, delegaci, sędziowie, włodarze miasta oraz organizatorzy.

fot. A. Obiała