Prof. dr hab. Jacek WoźnyProf. dr hab. Jacek Woźny

Prof. dr hab. Jacek WoźnySapere aude odwaga i mądrość Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
2020-2024

Moja Wizja i Misja Uczelni

Biblioteka UKW

Uniwersytet będzie nowoczesną i opiniotwórczą jednostką badawczo-edukacyjną

Pragnę podejmować liczne działania dla zrównoważonego rozwoju Uczelni w poczuciu społecznej i etycznej odpowiedzialności, aby była przyjazna pracownikom, studentom i absolwentom.

Bydgoszcz Wschód

Uczelnia pełni rolę wiodącego ośrodka myśli naukowej i kształcenia w naszym regionie i kraju

Będę działał na rzecz Uniwersytetu otwartego na kontakty międzynarodowe i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kreującego wzorce, postawy i wartości dla bliższego i dalekiego otoczenia.

Sapere Aude

Realizujemy wszystkie wyzwania, które stawia przed nami współczesność. Chcemy budować ośrodek uniwersytecki, obejmujący możliwie wiele dziedzin i dyscyplin nauki, reprezentowanych przez wysokokwalifikowaną i społecznie odpowiedzialną kadrę. Sapere Aude to hasło ponadczasowe, doskonale odpowiadające naszej obecnej sytuacji. Parafrazując oryginalną maksymę Horacego powiedzmy, że połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął. Trzeba jednak odwagi i mądrości, aby ten rozwój kontynuować.

Parafrazując oryginalną maksymę Horacego powiedzmy, że połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął

Szanujemy historyczną tradycję naszej uczelni a jednocześnie podejmujemy wyzwania czasów współczesnych. Najważniejszym zobowiązaniem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego stało się dostosowanie do systemowych zmian szkolnictwa wyższego w Polsce i utrzymanie pozycji silnego, opiniotwórczego centrum naukowego. Uniwersytet potrzebuje odważnego spojrzenia w przyszłość, po okresie wewnętrznych przemian strukturalnych.

kronika
Uroczyste otwarcie Ogrodu Botanicznego UKW
23.05.2024

Uroczyste otwarcie Ogrodu Botanicznego

JM Rektor prof. Jacek Woźny uczestniczył 23 maja wraz z władzami Bydgoszczy i Uniwersytetu w uroczystości symbolicznego otwarcia Ogrodu Botanicznego UKW po jego kilkuletniej rewitalizacji.

fot. Dariusz Bloch
finał VIII Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej Polska-Szwecja, między rywalizacją i współpracą
19.04.2024

Konkurs "Polska-Szwecja, między rywalizacją i współpracą"

Dnia 19 kwietnia 2024 r. na Zamku Golubskim odbył się finał VIII Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej „Polska-Szwecja, między rywalizacją i współpracą”. Konkurs podzielony był na 3 kategorie: praca pisemna, praca multimedialna oraz praca plastyczna. Zwycięzcom honorowe indeksy na studiowanie w UKW wręczył JM Rektor prof. Jacek Woźny.

fot. archiwum
prof. Jacek Woźny, piłkarz Włodzimierz Lubański
8.03.2024

Włodzimierz Lubański na UKW

W wypełnionej auli Biblioteki Głównej UKW odbyło się 8 marca spotkanie ze słynnym piłkarzem Włodzimierzem Lubańskim. Uczestniczył w nim również JM Rektor, prof. Jacek Woźny.

fot. archiwum
prof. Jacek Woźny, Marszałek Piotr Całbecki
7.03.2024

Deklaracja Kolei Dużych Prędkości

JM Rektor prof. Jacek Woźny w obecności Marszałka Piotra Całbeckiego współuczestniczył 7 marca w uroczystym podpisaniu Deklaracji Kolei Dużych Prędkości dla województwa kujawsko-pomorskiego.

fot. archiwum