Prof. dr hab. Jacek WoźnyProf. dr hab. Jacek Woźny

Prof. dr hab. Jacek WoźnySapere aude odwaga i mądrość Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
2020-2024

Moja Wizja i Misja Uczelni

Biblioteka UKW

Uniwersytet będzie nowoczesną i opiniotwórczą jednostką badawczo-edukacyjną

Pragnę podejmować liczne działania dla zrównoważonego rozwoju Uczelni w poczuciu społecznej i etycznej odpowiedzialności, aby była przyjazna pracownikom, studentom i absolwentom.

Bydgoszcz Wschód

Uczelnia pełni rolę wiodącego ośrodka myśli naukowej i kształcenia w naszym regionie i kraju

Będę działał na rzecz Uniwersytetu otwartego na kontakty międzynarodowe i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kreującego wzorce, postawy i wartości dla bliższego i dalekiego otoczenia.

Sapere Aude

Realizujemy wszystkie wyzwania, które stawia przed nami współczesność. Chcemy budować ośrodek uniwersytecki, obejmujący możliwie wiele dziedzin i dyscyplin nauki, reprezentowanych przez wysokokwalifikowaną i społecznie odpowiedzialną kadrę. Sapere Aude to hasło ponadczasowe, doskonale odpowiadające naszej obecnej sytuacji. Parafrazując oryginalną maksymę Horacego powiedzmy, że połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął. Trzeba jednak odwagi i mądrości, aby ten rozwój kontynuować.

Parafrazując oryginalną maksymę Horacego powiedzmy, że połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął

Szanujemy historyczną tradycję naszej uczelni a jednocześnie podejmujemy wyzwania czasów współczesnych. Najważniejszym zobowiązaniem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego stało się dostosowanie do systemowych zmian szkolnictwa wyższego w Polsce i utrzymanie pozycji silnego, opiniotwórczego centrum naukowego. Uniwersytet potrzebuje odważnego spojrzenia w przyszłość, po okresie wewnętrznych przemian strukturalnych.

kronika
Akademickie Mistrzostwa Świata
15.09.2022

Akademickie Mistrzostwa Świata

JM Rektor prof. Jacek Woźny uczestniczył 15 września na Wyspie Młyńskiej w ceremonii otwarcia Akademickich Mistrzostw Świata w kajakarstwie

fot. A. Wojtasiewicz
Spotkanie z medalistami
13.09.2022

Spotkanie z medalistami

Rektor UKW prof. Jacek Woźny przekazał 13 września gratulacje studentkom i studentom reprezentującym UKW podczas Akademickich Mistrzostw Europy w wioślarstwie. W Stambule wywalczyli oni złote medale i stanęli na najwyższym stopniu podium.

fot. archiwum
Wystawa w Bibliotece Głównej
08.06.2022

Wystawa w Bibliotece Głównej

JM Rektor prof. Jacek Woźny uczestniczył 8 czerwca w otwarciu jubileuszowej wystawy rzeźbiarza Aleksandra Dętkosia w gmachu Biblioteki Głównej UKW

fot. J. Kargól
Złota Setka Pomorza i Kujaw
06.06.2022

Złota Setka Pomorza i Kujaw

JM Rektor UKW prof. Jacek Woźny wręczał 6 czerwca nagrody w kategorii Lider społecznej odpowiedzialności podczas gali finałowej rankingu Gazety Pomorskiej "Złota Setka Pomorza i Kujaw" za 2021 rok.

fot. archiwum