Prof. dr hab. Jacek WoźnyProf. dr hab. Jacek Woźny

Prof. dr hab. Jacek WoźnySapere aude odwaga i mądrość Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
2020-2024

Moja Wizja i Misja Uczelni

Biblioteka UKW

Uniwersytet będzie nowoczesną i opiniotwórczą jednostką badawczo-edukacyjną

Pragnę podejmować liczne działania dla zrównoważonego rozwoju Uczelni w poczuciu społecznej i etycznej odpowiedzialności, aby była przyjazna pracownikom, studentom i absolwentom.

Bydgoszcz Wschód

Uczelnia pełni rolę wiodącego ośrodka myśli naukowej i kształcenia w naszym regionie i kraju

Będę działał na rzecz Uniwersytetu otwartego na kontakty międzynarodowe i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kreującego wzorce, postawy i wartości dla bliższego i dalekiego otoczenia.

Sapere Aude

Realizujemy wszystkie wyzwania, które stawia przed nami współczesność. Chcemy budować ośrodek uniwersytecki, obejmujący możliwie wiele dziedzin i dyscyplin nauki, reprezentowanych przez wysokokwalifikowaną i społecznie odpowiedzialną kadrę. Sapere Aude to hasło ponadczasowe, doskonale odpowiadające naszej obecnej sytuacji. Parafrazując oryginalną maksymę Horacego powiedzmy, że połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął. Trzeba jednak odwagi i mądrości, aby ten rozwój kontynuować.

Parafrazując oryginalną maksymę Horacego powiedzmy, że połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął

Szanujemy historyczną tradycję naszej uczelni a jednocześnie podejmujemy wyzwania czasów współczesnych. Najważniejszym zobowiązaniem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego stało się dostosowanie do systemowych zmian szkolnictwa wyższego w Polsce i utrzymanie pozycji silnego, opiniotwórczego centrum naukowego. Uniwersytet potrzebuje odważnego spojrzenia w przyszłość, po okresie wewnętrznych przemian strukturalnych.

kronika
Promocje doktorskie CM UMK
15.05.2023

Promocje doktorskie CM UMK

Rektor UKW prof. Jacek Woźny uczestniczył 15 maja w uroczystości promocji doktorskich Collegium Medicum UMK w Filharmonii Pomorskiej.

fot. G. Marks
Gali finałowa Bydgoskiej Ligi Debat na Politechnice Bydgoskiej
14.04.2023

Finał Ligi Debat

JM Rektor UKW prof. Jacek Woźny uczestniczył 14 kwietnia w Gali finałowej Bydgoskiej Ligi Debat na Politechnice Bydgoskiej.

fot. archiwum
Światowy Dzień Zespołu Downa
21.03.2023

Światowy Dzień Zespołu Downa

JM Rektor prof. Jacek Woźny uczestniczył 21 marca w obchodach Światowego Dnia Zespołu Downa w bydgoskim Urzędzie Wojewódzkim gdzie odebrał Dyplom Uznania Ministra Edukacji i Nauki.

fot. A. Wojtasiewicz
Kurdyjski Nowy Rok
18.03.2023

Kurdyjski Nowy Rok

JM Rektor UKW prof. Jacek Woźny uczestniczył 18 marca w uroczystości Kurdyjskiego Nowego Roku zorganizowanej w Pałacu Ostromecko przez Pełnomocnika Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce oraz Dyrektora Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.

fot. archiwum