Prof. dr hab. Jacek WoźnyProf. dr hab. Jacek Woźny

Prof. dr hab. Jacek WoźnySapere aude odwaga i mądrość Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
2020-2024

Moja Wizja i Misja Uczelni

Biblioteka UKW

Uniwersytet będzie nowoczesną i opiniotwórczą jednostką badawczo-edukacyjną

Pragnę podejmować liczne działania dla zrównoważonego rozwoju Uczelni w poczuciu społecznej i etycznej odpowiedzialności, aby była przyjazna pracownikom, studentom i absolwentom.

Bydgoszcz Wschód

Uczelnia pełni rolę wiodącego ośrodka myśli naukowej i kształcenia w naszym regionie i kraju

Będę działał na rzecz Uniwersytetu otwartego na kontakty międzynarodowe i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kreującego wzorce, postawy i wartości dla bliższego i dalekiego otoczenia.

Sapere Aude

Realizujemy wszystkie wyzwania, które stawia przed nami współczesność. Chcemy budować ośrodek uniwersytecki, obejmujący możliwie wiele dziedzin i dyscyplin nauki, reprezentowanych przez wysokokwalifikowaną i społecznie odpowiedzialną kadrę. Sapere Aude to hasło ponadczasowe, doskonale odpowiadające naszej obecnej sytuacji. Parafrazując oryginalną maksymę Horacego powiedzmy, że połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął. Trzeba jednak odwagi i mądrości, aby ten rozwój kontynuować.

Parafrazując oryginalną maksymę Horacego powiedzmy, że połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął

Szanujemy historyczną tradycję naszej uczelni a jednocześnie podejmujemy wyzwania czasów współczesnych. Najważniejszym zobowiązaniem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego stało się dostosowanie do systemowych zmian szkolnictwa wyższego w Polsce i utrzymanie pozycji silnego, opiniotwórczego centrum naukowego. Uniwersytet potrzebuje odważnego spojrzenia w przyszłość, po okresie wewnętrznych przemian strukturalnych.

kronika
jubileusz 70-lecia IV LO im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
15.06.2024

Jubileusz IV LO w Bydgoszczy

JM Rektor prof. Jacek Woźny uczestniczył 15 czerwca w obchodach 70-lecia IV LO im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

fot. D. Bloch
Otwarcie budynku ISOB
11.06.2024

Otwarcie budynku ISOB

JM Rektor UKW prof. Jacek Woźny uczestniczył 11 czerwca wraz z władzami miejskimi i wojskowymi w symbolicznym przecięciu wstęgi do wyremontowanego budynku ISOB przy ulicy Bośniackiej.

fot. archiwum
Rektor prof. Jacek Woźny, Zbigniew Ostrowski prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy
27.05.2024

Wybory nowego Prezesa TMMB

JM Rektor prof. Jacek Woźny uczestniczył 27 maja jako członek Zarządu TMMB w wyborze Zbigniewa Ostrowskiego na funkcję Prezesa Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Zastąpił on na tym stanowisku Jerzego Derendę

fot. A. Wojtasiewicz
Uroczyste otwarcie Ogrodu Botanicznego UKW
23.05.2024

Uroczyste otwarcie Ogrodu Botanicznego

JM Rektor prof. Jacek Woźny uczestniczył 23 maja wraz z władzami Bydgoszczy i Uniwersytetu w uroczystości symbolicznego otwarcia Ogrodu Botanicznego UKW po jego kilkuletniej rewitalizacji.

fot. D. Bloch