Prof. dr hab. Jacek WoźnyProf. dr hab. Jacek Woźny

Prof. dr hab. Jacek WoźnySapere aude odwaga i mądrość Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
2020-2024

Moja Wizja i Misja Uczelni

Biblioteka UKW

Uniwersytet będzie nowoczesną i opiniotwórczą jednostką badawczo-edukacyjną

Pragnę podejmować liczne działania dla zrównoważonego rozwoju Uczelni w poczuciu społecznej i etycznej odpowiedzialności, aby była przyjazna pracownikom, studentom i absolwentom.

Bydgoszcz Wschód

Uczelnia pełni rolę wiodącego ośrodka myśli naukowej i kształcenia w naszym regionie i kraju

Będę działał na rzecz Uniwersytetu otwartego na kontakty międzynarodowe i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kreującego wzorce, postawy i wartości dla bliższego i dalekiego otoczenia.

Sapere Aude

Realizujemy wszystkie wyzwania, które stawia przed nami współczesność. Chcemy budować ośrodek uniwersytecki, obejmujący możliwie wiele dziedzin i dyscyplin nauki, reprezentowanych przez wysokokwalifikowaną i społecznie odpowiedzialną kadrę. Sapere Aude to hasło ponadczasowe, doskonale odpowiadające naszej obecnej sytuacji. Parafrazując oryginalną maksymę Horacego powiedzmy, że połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął. Trzeba jednak odwagi i mądrości, aby ten rozwój kontynuować.

Parafrazując oryginalną maksymę Horacego powiedzmy, że połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął

Szanujemy historyczną tradycję naszej uczelni a jednocześnie podejmujemy wyzwania czasów współczesnych. Najważniejszym zobowiązaniem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego stało się dostosowanie do systemowych zmian szkolnictwa wyższego w Polsce i utrzymanie pozycji silnego, opiniotwórczego centrum naukowego. Uniwersytet potrzebuje odważnego spojrzenia w przyszłość, po okresie wewnętrznych przemian strukturalnych.

kronika
Jubileusz Chóru Akademickiego
21.01.2023

Jubileusz Chóru Akademickiego

JM Rektor prof. Jacek Woźny podczas gali jubileuszu 50-lecia Chóru Akademickiego UKW 21 stycznia wręczył Medale Pamiątkowe Casimirus Magnus byłym i obecnym dyrygentom Chóru.

fot. archiwum
Monografia bydgoskich Jachcic prof. Jacek Woźny
24.11.2022

Monografia bydgoskich Jachcic

JM Rektor UKW prof. Jacek Woźny zaprosił 24 listopada na uroczyste spotkanie osoby i instytucje zaangażowane w przygotowanie, redagowanie i wydanie książki "Dzieje bydgoskich Jachcic". Ma ona rozpocząć cykl monografii poświęconych dzielnicom Bydgoszczy.

fot. archiwum
Kujawsko-Pomorska Liga Debat
9.11.2022

Kujawsko-Pomorska Liga Debat

JM Rektor UKW prof. Jacek Woźny uczestniczył 9 listopada w inauguracji Kujawsko-Pomorskiej Ligi Debat młodzieży szkół średnich.

fot. archiwum
Finał Konkursu im. Zbigniewa Wodeckiego
5.11.2022

Finał Konkursu im. Zbigniewa Wodeckiego

JM Rektor UKW prof. Jacek Woźny uczestniczył 5 listopada w finale II Konkursu Wokalnego im. Zbigniewa Wodeckiego "Sobą być" w bydgoskiej "Fabryce Lloyda".

fot. archiwum