Prof. dr hab. Jacek WoźnyProf. dr hab. Jacek Woźny

Prof. dr hab. Jacek WoźnySapere aude odwaga i mądrość Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
2020-2024

Moja Wizja i Misja Uczelni

Biblioteka UKW

Uniwersytet będzie nowoczesną i opiniotwórczą jednostką badawczo-edukacyjną

Pragnę podejmować liczne działania dla zrównoważonego rozwoju Uczelni w poczuciu społecznej i etycznej odpowiedzialności, aby była przyjazna pracownikom, studentom i absolwentom.

Bydgoszcz Wschód

Uczelnia pełni rolę wiodącego ośrodka myśli naukowej i kształcenia w naszym regionie i kraju

Będę działał na rzecz Uniwersytetu otwartego na kontakty międzynarodowe i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kreującego wzorce, postawy i wartości dla bliższego i dalekiego otoczenia.

Sapere Aude

Realizujemy wszystkie wyzwania, które stawia przed nami współczesność. Chcemy budować ośrodek uniwersytecki, obejmujący możliwie wiele dziedzin i dyscyplin nauki, reprezentowanych przez wysokokwalifikowaną i społecznie odpowiedzialną kadrę. Sapere Aude to hasło ponadczasowe, doskonale odpowiadające naszej obecnej sytuacji. Parafrazując oryginalną maksymę Horacego powiedzmy, że połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął. Trzeba jednak odwagi i mądrości, aby ten rozwój kontynuować.

Parafrazując oryginalną maksymę Horacego powiedzmy, że połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął

Szanujemy historyczną tradycję naszej uczelni a jednocześnie podejmujemy wyzwania czasów współczesnych. Najważniejszym zobowiązaniem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego stało się dostosowanie do systemowych zmian szkolnictwa wyższego w Polsce i utrzymanie pozycji silnego, opiniotwórczego centrum naukowego. Uniwersytet potrzebuje odważnego spojrzenia w przyszłość, po okresie wewnętrznych przemian strukturalnych.

kronika
prof. Jacek Woźny, piłkarz Włodzimierz Lubański
8.03.2024

Włodzimierz Lubański na UKW

W wypełnionej auli Biblioteki Głównej UKW odbyło się 8 marca spotkanie ze słynnym piłkarzem Włodzimierzem Lubańskim. Uczestniczył w nim również JM Rektor, prof. Jacek Woźny.

fot. archiwum
prof. Jacek Woźny, Marszałek Piotr Całbecki
7.03.2024

Deklaracja Kolei Dużych Prędkości

JM Rektor prof. Jacek Woźny w obecności Marszałka Piotra Całbeckiego współuczestniczył 7 marca w uroczystym podpisaniu Deklaracji Kolei Dużych Prędkości dla województwa kujawsko-pomorskiego.

fot. archiwum
prof. Jacek Woźny, Burmistrz miasta Szubina - promocja monografii Szubina
4.02.2024

Promocja monografii Szubina

JM Rektor UKW prof. Jacek Woźny uczestniczył 4 lutego jako współautor w uroczystej promocji książki "Dzieje Szubina i okolic", przy obecności Burmistrza miasta Szubina, Wicewojewody kujawsko-pomorskiego, Dyrektorki Muzeum Ziemi Szubińskiej i zaproszonych gości.

fot. M. Stankiewicz
prof. Jacek Woźny, prof. Ewa Filipiak inauguracja konferencji
16.01.2021

Kultura Innowacji w Edukacji

JM Rektor UKW prof. Jacek Woźny uczestniczył 16 stycznia wraz z prof. Ewą Filipiak w inauguracji konferencji "Kultura Innowacji w Edukacji. Edukacja która ma znaczenie. Z doświadczeń International School of Bydgoszcz".

fot. archiwum