Prof. dr hab. Jacek WoźnyProf. dr hab. Jacek Woźny

Prof. dr hab. Jacek WoźnySapere aude odwaga i mądrość Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
2020-2024

Moja Wizja i Misja Uczelni

Biblioteka UKW

Uniwersytet będzie nowoczesną i opiniotwórczą jednostką badawczo-edukacyjną

Pragnę podejmować liczne działania dla zrównoważonego rozwoju Uczelni w poczuciu społecznej i etycznej odpowiedzialności, aby była przyjazna pracownikom, studentom i absolwentom.

Bydgoszcz Wschód

Uczelnia pełni rolę wiodącego ośrodka myśli naukowej i kształcenia w naszym regionie i kraju

Będę działał na rzecz Uniwersytetu otwartego na kontakty międzynarodowe i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kreującego wzorce, postawy i wartości dla bliższego i dalekiego otoczenia.

Sapere Aude

Realizujemy wszystkie wyzwania, które stawia przed nami współczesność. Chcemy budować ośrodek uniwersytecki, obejmujący możliwie wiele dziedzin i dyscyplin nauki, reprezentowanych przez wysokokwalifikowaną i społecznie odpowiedzialną kadrę. Sapere Aude to hasło ponadczasowe, doskonale odpowiadające naszej obecnej sytuacji. Parafrazując oryginalną maksymę Horacego powiedzmy, że połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął. Trzeba jednak odwagi i mądrości, aby ten rozwój kontynuować.

Parafrazując oryginalną maksymę Horacego powiedzmy, że połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął

Szanujemy historyczną tradycję naszej uczelni a jednocześnie podejmujemy wyzwania czasów współczesnych. Najważniejszym zobowiązaniem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego stało się dostosowanie do systemowych zmian szkolnictwa wyższego w Polsce i utrzymanie pozycji silnego, opiniotwórczego centrum naukowego. Uniwersytet potrzebuje odważnego spojrzenia w przyszłość, po okresie wewnętrznych przemian strukturalnych.

kronika
Jubileusz TMMB w Filharmonii Pomorskiej
08.09.2023

Jubileusz TMMB w Filharmonii Pomorskiej

JM Rektor UKW prof. Jacek Woźny otrzymał 8 września medal pamiątkowy Wierni Swemu Miastu, podczas uroczystości 100-lecia Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.

fot. R. Bosiacki
List Intencyjny o współpracy UKW z Miastem Grudziądz
12.07.2023

List Intencyjny o współpracy z Miastem Grudziądz

JM Rektor prof. Jacek Woźny podpisał 12 lipca z Prezydentem Grudziądza Maciejem Glamowskim List Intencyjny o współpracy UKW i Miasta Grudziądz.

fot. archiwum
Punkt pomocy uchodźcom z Ukrainy
03.07.2023

Punkt pomocy uchodźcom z Ukrainy

JM Rektor prof. Jacek Woźny uczestniczył 3 lipca w inauguracji działalności nowej siedziby punktu pomocy uchodźcom z Ukrainy w pawilonie F na terenie kampusu UKW przy ul. Chodkiewicza 30.

fot. A. Wojtasiewicz
25-lecie Muzeum Dyplomacji UKW
23.06.2023

25-lecie Muzeum Dyplomacji UKW

JM Rektor prof. Jacek Woźny uczestniczył 23 czerwca w obchodach 25-lecia Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW.

fot. T. Czachorowski