Prof. dr hab. Jacek WoźnyProf. dr hab. Jacek Woźny

Prof. dr hab. Jacek WoźnySapere aude odwaga i mądrość Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
2020-2024

Moja Wizja i Misja Uczelni

Biblioteka UKW

Uniwersytet będzie nowoczesną i opiniotwórczą jednostką badawczo-edukacyjną

Pragnę podejmować liczne działania dla zrównoważonego rozwoju Uczelni w poczuciu społecznej i etycznej odpowiedzialności, aby była przyjazna pracownikom, studentom i absolwentom.

Bydgoszcz Wschód

Uczelnia pełni rolę wiodącego ośrodka myśli naukowej i kształcenia w naszym regionie i kraju

Będę działał na rzecz Uniwersytetu otwartego na kontakty międzynarodowe i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kreującego wzorce, postawy i wartości dla bliższego i dalekiego otoczenia.

Sapere Aude

Realizujemy wszystkie wyzwania, które stawia przed nami współczesność. Chcemy budować ośrodek uniwersytecki, obejmujący możliwie wiele dziedzin i dyscyplin nauki, reprezentowanych przez wysokokwalifikowaną i społecznie odpowiedzialną kadrę. Sapere Aude to hasło ponadczasowe, doskonale odpowiadające naszej obecnej sytuacji. Parafrazując oryginalną maksymę Horacego powiedzmy, że połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął. Trzeba jednak odwagi i mądrości, aby ten rozwój kontynuować.

Parafrazując oryginalną maksymę Horacego powiedzmy, że połowę pracy ma za sobą ten, kto dobrze zaczął

Szanujemy historyczną tradycję naszej uczelni a jednocześnie podejmujemy wyzwania czasów współczesnych. Najważniejszym zobowiązaniem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego stało się dostosowanie do systemowych zmian szkolnictwa wyższego w Polsce i utrzymanie pozycji silnego, opiniotwórczego centrum naukowego. Uniwersytet potrzebuje odważnego spojrzenia w przyszłość, po okresie wewnętrznych przemian strukturalnych.

kronika
Wizyta Pani Ambasador Argentyny na UKW
16.11.2023

Wizyta Pani Ambasador Argentyny na UKW

W dniu 16.11.2023 gościem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego była Ambasador Argentyny w Polsce – Alicia Irene Falkowski. Pani Ambasador spotkała się w murach Uczelni z JM Rektorem prof. dr hab. Jackiem Woźnym oraz Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych dr hab. Magdaleną Twarużek, prof. uczelni.

fot. archiwum
Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw
07.11.2023

Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw

JM Rektor UKW prof. Jacek Woźny wręczył 7 listopada prof. Krzysztofowi Moraczewskiemu Nagrodę Specjalną Rektora UKW podczas gali konkursu "Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw" w Toruniu. Liderem Innowacji Pomorza i Kujaw w kategorii Nauka został zespół badawczy Katedry Inżynierii Materiałów Polimerowych z UKW i prof. Maria Stepczyńska.

fot. archiwum
Bydgoska Aleja Autografów podpis prof. Romana Ossowskiego
28.10.2023

Bydgoska Aleja Autografów

W dniu 28 X podpis prof. Romana Ossowskiego został uroczyście odsłonięty w Bydgoskiej Alei Autografów na ul. Długiej. Rektor UKW prof. Jacek Woźny złożył profesorowi R. Ossowskiemu z tej okazji serdeczne gratulacje.

fot. archiwum
Turniej o Puchar Rektora
07.10.2023

Turniej o Puchar Rektora

W dniu 7 X JM Rektor prof. Jacek Woźny zainaugurował III Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Rektora UKW.

fot. archiwum